Çevreye saygı göstermek onu korumak ve geliştirmek tüm Isımer mühendislik çalışanlarının görevidir.

Isımer mühendislik  olarak ürünlerin tedarikinden ,  nihai ürünün müşteriye teslimi ve hatta montajı dahil üretimin her safhasında çevreye saygı göstereceğimize , çevreyi  koruyacağımıza  söz veriyoruz ve bunu da işimizin bir parçası kabul ediyoruz.  

Geri dönüşüm ürünlerini de değerlendirebilmek amacı ile yeni uygulamlar yapıyoruz. Isımer Mühendislik  ekibi olarak çevre koruma konusunda lider olmak, bu konudaki yasal yükümlülükler yanında çevre konusunda toplum beklentilerini de aşmak istiyoruz. En yeni en teknolojik çevre koruma sistemlerini üretimimizin gerekli her prosesinde kullanmak hedefimizdir.

Isımer Mühendislik ailesi  olarak çevre politikamız ve ilkelerimiz;

Çevre konusundaki   mevzuat, yasal düzenlemeler ve ilgili yerel  çevre kurulu kararlarına uymanın yanı sıra , bu konudaki endüstri standartlarını aşarak sürekli gelişme ve iyileşmeyi sağlamak,

Çevre koruma konusunda amaç ve hedeflerimizi belirleyerek , çevre yönetim sistemini oluşturmak ve çevre performansını sürekli geliştirmek ve iyileştirmek,

Çevrenin kirliliğine sebep  olan katı sıvı veya gaz halindeki maddeleri  kontrol altına almak, azaltmak ve önlemek, geri dönüşümü  mümkün olan atıkların tekrar değerlendirilmesini sağlamak, geri dönüşümün  imkansız olduğu durumlarda ise ilgili mevzuatlara uygun olarak atıkları uzaklaştırmak,

Tedarikçilerimiz, müşterilerimiz , resmi makamlar ve ilgili kuruluşlar  ile işbirliği içinde çevre standartlarımızı yükseltmeye çalışmak,

Isımer Mühendisilk  genelinde çevre bilincinin oluşturulması için eğitimler planlamak ve çevre bilincinin sürekliliğini sağlamaktır.